photrading

Plan gd cậu vàng hôm nay : 27/3/23

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Plan gd cậu vàng hôm nay : 27/3/23.
Chờ xem động thái nó như nào, chấp nó trước 3 chiêu cho dễ đánh :))
đẹp nhất vẫn là hồi lên sell xuống thủng cái đám thanh khoản kia nhé ae

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.