dvtrade999

Vàng gãy trend, mục tiêu về 1755

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã chính thức phá thủng trend dưới trong tuần qua, điều này có thể khiến nó giảm tới vùng 1755.
Chủ yếu nên canh sell vàng.
hỗ trợ ngắn hạn tại 1771, chờ phá thủng sell sẽ an toàn hơn. Vùng giá 1785 vàng đã retest và không có khả năng lên lại vùng này trong tương lai.

-> chiến lược sell vàng về 1755, sell bất kỳ giá nào, sl 1786

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.