OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
cách đo lực theo pp QM và đo lực theo bob
limit tại điểm hết lực
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.