AmberForexGold

Phân tích Vàng trước dữ liệu CPI tháng 2

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng có thể giảm dần trước khi dữ liệu CPI Hoa Kì được công bố
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.