DuyphongFX88

Cần theo dõi giá của Gold tại khu vực này

DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đợi Gold break thì mình sẽ cập nhật tiếp
Bình luận:
vẫn chưa có gì mới
Bình luận:
ko vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.