Hong_Hoang_Trading_Group

GOLD CANH SELL 18/10/2021

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi về đoạn 1760-1762 Vàng đã bật lên lại vùng 1766 - 1767 và phản ứng giá tại đây.
Cho nên Canh SELL VÀNG tại 1766-1767 SL 1770 TP 1753

LƯU Ý: QUẢN LÍ VỐN, ĐI ĐÚNG VOLUME TÀI KHOẢN.

Cung cấp các giải pháp tài chính: Forex, Crypto.
Telegram: https://t.me/Channel_Hong_Hoang
Website: https://honghoanggroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/khoinguontudo
Hồng Hoang - Khởi nguồn tự do