Hong_Hoang_Trading_Group

GOLD CANH SELL 18/10/2021

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi về đoạn 1760-1762 Vàng đã bật lên lại vùng 1766 - 1767 và phản ứng giá tại đây.
Cho nên Canh SELL VÀNG tại 1766-1767 SL 1770 TP 1753

LƯU Ý: QUẢN LÍ VỐN, ĐI ĐÚNG VOLUME TÀI KHOẢN.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.