VFITeam

Cơ hội short Gold đang dần rõ ràng hơn. Anh em tham khao ngay né

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
D1 đang cho dấu hiệu giá vàng có thể về tới 143x, nếu muốn chắc chắn hơn, hãy đợi giá phá tiếp đáy ~ 1485 để enter trade

SL tại 1524 , TP 143x

Chúc anh em may mắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.