Tungbet888

Vàng h1 hiện tại vẫn trong kênh giá, canh phá vỡ kênh giá gd

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vàng trong kênh giá nên ae cân nhắc đặt buy sell stop nhé

Kênh tín hiệu |
https://t.me/+QXKldelYBq0xYTI1
Tải tài liệu:https://tailieutrader.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.