imngoctu

Phân tích thị trường Vàng trung hạn

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã vượt qua vùng hỗ trợ 1485 và 1495 mục tiêu giá vàng về 143x và 140x
Để an toàn chờ Bán khu vực 1485 và 1495 SL 1505

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.