ThinhDinhManh

XAU/USD - H1

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1/ Vàng sau đợt tăng mạnh, vàng đã bắt đầu đi vào giai đoạn điều chỉnh mạnh.
2/ Khung thời gian càng nhỏ volume càng nhỏ, do thị trường hoặc đã mua đủ đang ôm, ko ai mua hoặc đã bán hết, ko ai bán. Do trước đó là tăng mạnh, nên khả năng cao là không ai mua
3/ Chỉ báo MACD
+/ Đường tín hiệu đang có xu hướng giảm chậm, dưới trục 0.
+/ Đường MACD quang cuốn quanh đường tín hiệu. Nếu 2 đường cứ cuốn nhau nhau như vậy thì giá sẽ giảm từ từ theo. Nên cần 1 cú sốc giá để kéo ngược đường tín hiệu lên
+/ Biểu đồ tần suất ko có biến động nhiều, cần sự sốc giá để tạo phân kỳ.
+/ Không chỉ MACD mà tất cả cá chỉ báo khác đang cần 1 cú sốc giá, để thay đổi hình dạng chỉ báo cũng như phân kỳ, từ đó các nhà đầu tư có thể vào thị trường
4/ Chỉ báo EMA
+/Giá bắt đầu bị các đường EMA ngắn hạn đè xuống, do lực bán nhiều hơn lực mua.
+/ Các đáy mới tạo thành sẽ được đón bởi các EMA dài hạn lớn hơn, khi giá chạm EMA sẽ bật lên.
5/Theo kinh nghiệm cá nhân việc điều chỉnh lần này sẽ đi theo mô hình tiêu chuẩn eliot nghịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.