LUC_TRADING

CHIẾN LƯỢC GIÁ VÀNG SẮP TỚI

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá của Gold hiện tại hoàn toàn có thể giảm tiếp diễn vì Phiên Á. Phiên Âu. Thế nhưng theo trường phái PTKT thì hoàn toàn giá vàng lên khi kết thúc mô hình vai đầu vai và hồi về để hoàn thành downtrend .Xu hướng tuần đã bị phá vỡ bởi xu hướng ngày và xác nhận của H4.
Có thể Buy nếu giá về quanh 83-84. sl tuyệt đối 81 TP hướng tới $1502 hoặc cao hơn $1520.$1521.
Chúc các bạn thành công.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.