NguyenThang33

Cậu Vàng - Giảm

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD có thể tăng trong ngắn hạn và chúng ta có thể đặt sell limit tại 1502 và TP 1474
Nếu phá vỡ đường 1489 thì nó sẽ vượt xuống luôn mốc 1474 mà không hồi về 1502 nữa ..

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.