levanlinhepi

24/01 - Vàng chờ mua

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúng ta có thể chờ mua ở A hoặc B. Mua ở A yêu cầu phải có vùng tích lũy đủ chặt chẽ giữa đường ema và đường kháng cự. Mua ở B là kèo có dừng lỗ rộng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.