LeeBK

Gold H1: Inside Bar hướng lên

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên H1 Gold xuất hiện mô hình Inside Bar và giá được xác nhận bới cây nến Bullish hướng lên.
PPI của Mỹ hôm qua gây thất vọng có thể tác động bất lợi đến CPI hôm nay công bố, USD có thể chịu tổn thương.
Có thể canh trading intraday Buy 1324 sl 1320 tp 1332

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.