BLOGFOREXVIET

Chụp Dao Vàng Rơi có Bị Đứt Tay Không ?

Giá lên
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Thấy Vàng nó rơi ghê quá, mới tập môn võ công thử bắt nó xem thế nào. Biết đâu may mắn được vàng không nhỉ ?
Buy limit luôn vậy không lại sợ à.
Giao dịch đang hoạt động:
Cố gắng chờ đợi, xuống vậy mà nó không chạm lệnh BL của mình.
Giao dịch đang hoạt động:
Mục tiêu của vàng tuàn sau là TP 1475.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.