BLOGFOREXVIET

Chụp Dao Vàng Rơi có Bị Đứt Tay Không ?

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Thấy Vàng nó rơi ghê quá, mới tập môn võ công thử bắt nó xem thế nào. Biết đâu may mắn được vàng không nhỉ ?
Buy limit luôn vậy không lại sợ à.
Giao dịch đang hoạt động: Cố gắng chờ đợi, xuống vậy mà nó không chạm lệnh BL của mình.
Giao dịch đang hoạt động: Mục tiêu của vàng tuàn sau là TP 1475.

Ý tưởng liên quan