NenTangForex

Buy XAUUSD Bây giờ

Giá lên
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúng ta biết rằng từ ngày 25 USD đã giảm 1 cách đáng kể, tuy nhiên XAU vẫn chưa di chuyển do độ thanh khoản và gặp vấn đề ở các nhà cung cấp. Tuy nhiên chúng ta có thể vào lệnh BUY bây giờ, chấp nhận 1 spread khá cao, cơ hội vẫn còn đó. Hãy giữ R:R cho bạn. "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi"
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giữ R:R của bạn, chúng ta sẽ tìm kiếm lợi nhuận ở lần sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.