NenTangForex

Buy XAUUSD Bây giờ

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúng ta biết rằng từ ngày 25 USD đã giảm 1 cách đáng kể, tuy nhiên XAU vẫn chưa di chuyển do độ thanh khoản và gặp vấn đề ở các nhà cung cấp. Tuy nhiên chúng ta có thể vào lệnh BUY bây giờ, chấp nhận 1 spread khá cao, cơ hội vẫn còn đó. Hãy giữ R:R cho bạn. "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi"
Đóng lệnh: dừng lỗ: Giữ R:R của bạn, chúng ta sẽ tìm kiếm lợi nhuận ở lần sau