Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 22/12/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm qua nến D đóng cửa thể hiện lực buy sell cân bằng, vàng vẫn tiếp tục đi ngang trong biên độ rộng 1760 - 1814. Nhìn về các khung nhỏ ta sẽ set up kế hoạch giao dịch cho phiên Âu như sau :
KB1 : Từ 13-15h giá sập thì canh Buy quanh 1784-1785 sl 1781, TP 1788 - 1791 - 1794
Nếu lực sell mạnh phá cản 1784 về quanh 1780-1782 tiếp tục buy quanh 1780-1782, sl 1779, TP 1788 - 1794
KB2 : Từ 13-15h giá tăng trước thì canh Sell quanh 1794 - 1795, SL 1797, TP 1791 - 1788 - 1785 - 1782
Nếu giá đi theo KB1 tức là sẽ tăng về 1794-1795 trong phiên Âu, thì phiên Mỹ mình thiên về Sell, có thể sẽ có 1 nhịp lên 1798-1799 quét SL của phe sell 1794-1795 sau đó mới xuống, TP có thể về 1782 - 1777. Kịch bản chi tiết mình sẽ update sau.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.