MrVuongFinancy

Canh Sell XAUUSD

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mới gần đây khi FED quyết định tạm ngưng nâng lãi suất. Ngay lập tức tỉ giá vàng với USD đã sụt giảm mạnh hơn 50 giá trong vòng 1 tuần.
Xu hướng cho tuần này vẫ là tiếp tục giảm.

Canh sell tại giá 1303->1307
SL: 1316-1317
TP1: 1285
TP2: 1276

Cân nhắc vol khi vào lệnh . Chúc các bạn tuần mới thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.