GAMOFX

bán gold ngắn hạn

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
tín hiệu sell khi giá breakout và breaktext
dài hạn có thể tp xuống 1760 = 7R

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.