UnknownUnicorn23499361

Sóng Elliott của vàng khung h4

Đào tạo
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng có thể đang hoàn thành dạng Ending Diagonal trong sóng (v).
Theo plan này, sóng (iv) và (v) chưa hoàn thành.
Ending Diagonal thường xuất hiện trong sóng C hoặc sóng 5.

Chú ý:
Đây chỉ là một kịch bản sóng Elliott của vàng ( XAUUSD )

Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi và phân tích xu hướng.
Không phải lời khuyên giao dịch.
NOT A FINANCIAL ADVICE !!

Ý kiến của bạn như thế nào?
Hãy comment ở dưới nhé !
Bình luận: Một plan sóng Elliott khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.