BLOGFOREXVIET

XAUUSD Canh Buy Vùng 1680 -1700

Giá lên
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại Gold đang có khả năng Buy trong ngắn hạn
Vùng hỗ trợ trend line màu vàng và kênh song song đang là tín hiệu có thể Canh Buy Được
Nếu tín hiệu không tốt nên đứng ngoài
Nếu bạn muốn sell Gold hãy đợi phá vơx trend line và pull back sau đó mới thực hiện lệnh Sell sẽ an toàn hơn
Ý tưởng cá nhân, các bạn chỉ nên tham khảo
Chúc các bạn may mắn
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động:
XU hướng bắt đầu tăng nhẹ
Giao dịch đang hoạt động:
Tiếp tục xu hướng tăng
Giao dịch đang hoạt động:
Cẩn thận khi có tin tức
Giao dịch đang hoạt động:
Bạn hay chú ý đến vùng số tròn 1755
Giao dịch đang hoạt động:
Đang hình thành mô hình 2 đáy
Giao dịch đang hoạt động:
Tăng mạnh
Giao dịch đang hoạt động:
2/3 TP mục tiêu
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.