Leadership

XAUUSD - Hết SELL lại phải đến BUY

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD chạy rất đẹp trong những ngày gần đây. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm rằng XAUUSD vẫn đang trong xu hướng chủ đạo là tăng. Và đương nhiên với việc nó vừa kết thúc sóng hồi thì đây lại là thời điểm quá thích hợp để lại bắt đầu BUY XAUUSD . Lệnh có thể chốt ngay trong ngày hoặc gồng lệnh vì XAUUSD vẫn đang trong xu hướng tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.