xuanhaimmoer

XAUUSD - Điều chỉnh nhỏ

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúng ta cùng chờ XAU up lên 1 đoạn và short entry với target P

Good luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.