DatTong

Bán Gold

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Xu hướng đang đi xuống, giá đóng dưới cản 1295.
--> Canh bán. ( chiến lược theo hình)
Chúc các bạn may mắn !
Bình luận:
Gold đã có lợi nhuận 5 giá. Rời SL vào entry và quan sát tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.