HOAIGOLD

GOLD KỊCH BẢN ĐIỀU CHỈNH .

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
sau khi có cú false breakout sáng nay , vàng đã có cú giảm nhanh về 1888.
hiện tại anh em có thể đánh theo kịch bản dưới nhé .
sell 1898 đến 1902 về 1876 , hồi 1 nhịp xong sell tiếp về 1860 mỗi lệnh cứ sl 5 giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.