GKFXPrimeVN

XAUUSD - 15/08/2018

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1193,50

Khuyến nghị giao dịch: mUA 1187,73 với mục tiêu 1184,00 & 1181,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1193,50, có thể tới 1196,00 & 1202,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI vừa rơi vào vùng overbought.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.