Tradingshop

Sell Gold: Muc tiêu 1280

Giá xuống
Tradingshop Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Dự đoán Gold sẽ trở về vùng 1280-1290 trong tháng 6 này.
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.