Ditrki1508

Buy vàng khung m15

Giá lên
Ditrki1508 Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tiếp tục xu hướng tăng lớn trước đó vì là đầu tuần nên có thể lệnh chưa chạy ngay ae có thể buy luôn hoặc cân nhắc canh vùng hỗ trợ để tối ưu lơi nhuận đừng quên quản lý vốn nhé
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận: xu hướng tăng lớn đã bị phá vỡ giờ canh sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.