OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sau khi chạm trendline D1 đã phản ứng và tạo vai đầu vai đảo chiều
Mục tiêu ngắn hạn vàng là 1808-1810 còn trung hạn sẽ là 1832-1835
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.