MrN_PhuNhan

Giá sẽ về lại 1908 là ít nhất

Giá lên
MrN_PhuNhan Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nếu giá hồi lại vùng 1875 - 1868 thì canh buy lên 1908. hoặc có thể buy limit luôn cũng được
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.