AMBroker

Gold tăng không gì cản được như dự đoán

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như những phân tích trước thì vàng đã tăng rất mạnh như dự đoán
Xu hướng: Tăng
Hỗ trợ 1305-1325, 1350, 1380 và 1400
Kháng cự 1450
Giá sau khi kiểm định lại vùng 1400 đã tăng lên với tốc độ cực nhanh và mạnh từ tuần trước, tuần này tiếp tục tăng với động lực từ tuần trước. Bias vẫn sẽ là bullish khi giá giữ vững phía trên 1400. Chiến lược phù hợp sẽ là mua tại những điểm hồi hoặc price action..
Một điểm hồi có thể vào được là vùng mô hình bullish fakey trong biểu đồ.
Chúc các trader thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.