Leadership

XAUUSD - H4 - Vẫn còn khả năng BUY

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD đã giảm tương đối mạnh trong những ngày vừa qua. Đương nhiên tôi vẫn cho rằng nó sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, trong quá trình giảm này của nó vẫn sẽ xuất hiện những nhịp hồi. Do đó tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại vẫn còn có khả năng BUY XAUUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.