GVF_Trading

Gold 12/5 Vàng đảo chiều trong ngắn hạn!

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tin tức CPI của Mỹ ra hôm qua thể hiện mức độ lạm phát vẫn còn ở mức rất cao. Tâm lý thị trường sẽ tìm những sản phẩm trú ẩn an toàn trong đó có Vàng. Điều này sẽ làm cho Vàng bật tăng trở lại.
Ý tưởng giao dịch:
Buy vàng quanh 1855-1857
TP1: 1863
TP2: 1870
SL: 1848
------------------------------------------
Chúc anh chị em giao dịch thành công!
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.