Bebicon

Canh LONG vùng 1817-1818 XAUUSD (06.09.2021)

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1818 nằm BB nhiều khung từ khung nhỏ đến lớn. Có thể bắt râu sâu hơn chút.\ư
Có đường trendline bảo vệ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.