Giavangvietnam

Daytrading (23/05/2022): Vẫn sẽ là 1 tuần SELL

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tất cả kèo tuần trước tôi đều đã review lại (phần các ý tưởng liên quan). Tất cả đều là SELL, và tuần này, riêng với Gold tôi vẫn sẽ tiếp tục đánh SELL.

Cùng nhìn Gold từ dài đến ngắn:

Gold - biểu đồ tuần - chart week

Đây là những gì tôi thấy, giá điều chỉnh về 1800 và dừng lại. Chưa rõ là cú nẩy để rơi tiếp hay tái tích lũy để tiếp tực đi lên. Nhưng với tôi đây là vùng hợp lưu.

Kỳ vọng, tái tích lũy qua đến giữa tháng 6 và bật mạnh về 19xx - 2000.


Gold - biểu đồ ngày - chart day

Pha (A) - sập

Pha (B) - Tích lũy

Và chúng ta đang ở pha (B) - đây là quan điểm của tôi. Và thường thì trong pha này, tôi sẽ chọn SELL (mặc dù nhận định thị trường sideway). Cảm giác đánh SELL an toàn hơn và vùng trên quá nhiều vùng cản.


Gold - Daytrading

Đi trong vùng này, nhưng list kèo SELL đợi sẵn. Vùng SELL 186x (đợi tín hiệu) - SL 1873.


Bitcoin - BTC

Với tôi, BTC đã có cú xác nhận đáy ở vùng 25k - 26k (nến rút chân + cầu bắt đáy mạnh - volume giao dịch to). Nhưng không có kèo gì ở đây cả. Bật hỗn, bật láo mạnh lên thì chúng ta sẽ chờ SELL vùng hợp lưu ở trên.

Với altcoin, vẫn là chia gom đều tay mỗi ngày. Chién thuật mua lót ổ, không húng. Nếu thị trường sập, cắt hết, lỗ ít. Nếu thị trường tăng, có hàng, tự tin vào tiền thêm.


Cuối cùng, nhớ đọc bài review các lệnh tuần trước.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.