BLOGFOREXVIET

XAUUSD DỰ BÁO GIẢM

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm bữa có hỏi anh bạn kia cái mô hình nhìn giống con dơi hay con bướm hay hay này, có nói tên là Harmonic mà mình quên hỏi cách nó sử dụng như thế nào nên mình vẽ bừa ra con dơi thì phải không biết đúng không ?. Dự báo giá sẽ rơi đến vùng xanh 1480 hay gần đó, anh em nào liều thì theo tôi sell nhé. đang có tín hiệu đó. 27/12/2019
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Vàng đi như vậy đó, chạm SL xong quay lại. Thua là một phần của công việc này. quan trọng là tỷ lệ RR của bạn như thế nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.