Dienvc

SELL XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sử dụng Fibonacci Retracement thì giá vàng đã chạm vùng 0.786 đây là vùng giá có thể vào lệnh.
1. Đỉnh của vàng là 2075 (1)
2. Giá hiện tại là 1875 (0.786)
3. kỳ vọng tại 1508 (0.382)
Kèo Năm Sell Vàng HOLD TO DIE.
Với 20.000$ mua 1lot vàng chịu 200 giá, lợi nhuận 367 giá thì anh chị sẽ nhận được 36.700$
Với 100.000$ mua 5lot vàng chịu 200 giá, lợi nhuận 367 giá thì anh chị sẽ nhận được 183.500$
GIÁ VÀNG LÊN 2075 CHÁY TK .
GIÁ VÀNG VỀ 1508 183,5% LỢI NHUẬN.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.