Mr_Fly

Vàng Toàn Tập | Bản Lĩnh Trader [Update] lần 3

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Setup buy vàng ngắn hạn ( 1742-1776) anh em rải ra mà vào lệnh nhá.
Setup sell 1900
chúc anh em may mắn
_________________________
chi tiết mọi người có thể qua kênh youtube cá nhân của mình để xem rõ hơn
dưới đây là các nhận định trước về vàng của mình, mọi thứ vẫn đang chạy đúng kế hoạch.
Goodluck.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.