Ditrki1508

scalp Vang khung m15

Ditrki1508 Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
sell ngắn vàng khung m15 sell ngắn taget 2.5R
- Tất cả nhưng lệnh mình phân tích và đưa lên là quan điểm của bản thân ae có thể tham khảo hoặc không vì là lệnh mình cũng vào nên không cùng quan điểm có thể góp ý chứ kiếm tiền không kiếm chuyện nhé
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận: done 2.5 R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.