anhnd1

Gold - Bán trên H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold tạo đỉnh D1 và H4 quá rõ nét
Bán với mục tiêu 1450.x
Stoploss tại: 1514.x
Đóng lệnh: dừng lỗ:
kèo gãy sau sau những pha tạo đáy quanh 149x của Gold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.