GKFXPrimeVN

Chiến thuật cho cặp XAUUSD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang giao dịch trong biên độ 1415 - 1430
Chiến thuật 1: Breakout
Buy khi giá phá vỡ 1430
sell khi giá phá vỡ 1415
Chiến thuật 2: Range
Sell khi giá chạm về 1430, mục tiêu 1415
Buy khi giá chạm 1415, mục tiêu 1430

Các chiến thuật trên stop 5$ từ điễm vào

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.