VuHungFX

Chờ đợi cơ hội để Sell Gold dài dài

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold rất khó có khả năng lấy lại phong độ như xưa để vượt Trend tăng lên. UJ đang tích lũy năng lượng để bứt phá, nếu thành công thì Gold đi theo đúng mong đợi. Vây Gold chỉ còn con đường lùi mà thôi, vậy câu hỏi đặt ra ở đây là bao giờ Gold lui? thì còn phải chờ vì cản tại 1288-1277 là rất lớn có thể phải chờ 1 hoặc 2 tuần lễ mới có kết quả. Chờ Sell đỉnh cũ 1307.6 sẽ an toàn hoặc đợi Breakout xuống rồi Sell kỳ vọng giá mục tiêu tại cầu tuần 1250
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.