tradingpro2012

Gold sẽ test hỗ trợ 1477-1480 trước khi chinh phục trở lại 1500

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi tạo mô hình 2 đỉnh vùng 1555 - 1557 gold đã chính thức đảo chiều giảm, việc giá phá qua đường viền cổ 1520 đã mở ra trend xuống 148x, việc giá chạm 1485 đã goàn thành target của mô hình 2 đỉnh, tiếp theo gold sẽ vận động theo các mức kháng cự hỗ trợ trong phiên.Phiên hôm nay ngày 10/9 gold sẽ có hỗ trợ mạnh quanh 1477 - 1480 và kháng cự ngày quanh 1505 - 1507 . Ngày hôm nay không có tin tức mạnh nào ảnh hưởng lớn đến biến động của gold do vậy dự kiến trong ngày gold sẽ biến động giá trong vùng giữa hỗ trợ và kháng cự, chiến lược giao dịch của chúng ta sẽ là chặn mua bán 2 đầu.
Chiến lược giao dịch ngày 10/9 :
Sell 1505- 1507 dừng lỗ 1511 chốt lời 1490 - 1485.
Long 1477 - 1480 dừng lỗ 1473 chốt lời 1500.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.