mrZichimoku

Đây có lẽ là Bức tranh của Gold trong thời gian tới

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đây có lẽ là Bức tranh của Gold trong thời gian tới
Mục tiêu tăng trường tiếp theo có lẽ là 1520-1525
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.