PhamVanHocTrader

GOLD GIẢM ĐIỂM MẠNH CANH BUY VÙNG HỖ TRỢ MẠNH

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược hiện tại giao dịch gold ngày 28/09

BUY 1717-23
SL 1714
TP 1740
TP 1760
Chúc cả nhà giao dịch thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.