Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 15/12/2021

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold canh test lại 1769-1770 sell sl 1773.3 tp 62
Nhớ quản lý vốn, đi đúng vol tài khoản
Good luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.