dinhchien

XAUUSD - vẫn ở xu hướng giảm?

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhìn bên trái, nếu XAUUSD muốn tăng phải chạm vùng Reversal.
Vì vậy, mình đoán GOld vẫn tiếp tục đi xuống với 3 mục tiêu.
Dự đoán luôn là 50/50 phần trăm. Giao dịch cẩn thận.
Sell ngay hoặc đợi quy tắc sóng đối xứng (symmetry waves) khung thời gian nhỏ hơn (h1).
------------
Look left, if XAUUSD wants to go Uptrend must to reached the Reversal for Uptrend.
Thus, I predict she is still going down continue with 3 targets.
The predict is always 50/50 percent. Trade with care.
Entry now or wait for a rule symmetry occurs at smaller timeframe (h1).
Like, comment, follow me. Thanks for watching my idea.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.