longelectric

Mua XAUUSD

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mua vàng dài hạn
giá đang lên kiểm neckline mô hình vai đầu vai chart weekly
nếu break giá sẽ đi rất cao
kì vọng mua dài hạn
cá nhân đang mua và chờ mua bồi nếu giá breakout khỏi vùng giá 1300
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.