NguyenThang33

Vàng - Sell tiếp về bờ

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ae ai còn kẹt lệnh sell vàng ko nhở. Sắp về bờ rồi :))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.