NgocSon_SM

Vàng - 7/12

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD buy ngắn giá hiện tại.
XAUUSD H11 giá đang trong giai đoạn điều chỉnh. Trong ngày hôm nay có thể vàng sẽ tiếp tục hồi phục về vùng 1795 sau đó giảm sâu.
Khuyến nghị buy ngắn giá hiện tại 1780, SL: 1773, TP: 1787-1792
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.